תמונותיה הנקרא פיי שולמן מעניקות הצצה נדירה לחיי הפרטיזנים בני העם היהיודי לפי מלחמת העולם שניה

כאשה צעירה היתה פיי שולמן עדה לרצח משפחתה וחבריה בידי הנאצים - ומהווה החליטה לקבל חזרה מלחמה בכלל בידי שתוכל. כצלמת מיומנת זו תיעדה את כל איכותי הטבח השייך הנאצים ואת חוויותיה ליד הפרטיזנים. תודות לאומץ לבה ולנחישותה הנדירים, סיפורה וזכרון גורלם הטראגי המתקיימות מטעם יהודי קהילתה מעולם אינן נשכחו.

פעילות בשטעטל

ב-1939 היתה לנין - עיירה במערב פולין (היום בלארוס) - ביתה מסוג קהילה יהודית תוססת. כמחצית מ-2000 תושבי העיירה היוו יהודים. היוו בה תנועות נוער ציוניות, בית ספר וספריה עבריים, וחוג דרמה יהודי.וגם כיתות אף אחד לא לצילום נקרא בלנין, בבעלותו שהיא קטן שנקרא משה לזבניק. פיי, אחותו הצעירה, עזר לקבלן בעסקיו.

כשמשה עזב את אותן העיירה, לקחה לגבי עצמה פיי את כל ניהול החברה, בגדול עם תום שמלחמת הבריאה רגע טריק וברית־המועצות כבשה את לנין כל כך פולין. הסובייטים אסרו על אודות בית המעצב היהודי להרכיב וללמד יהדות, והפכו אודותיו לשופר תעמולה סובייטי דובר יידיש. הינם וגם גירשו 10 משפחות יהודיות שהיו עשירות פחות או יותר והחרימו את אותם רכושן. אבל חוץ מ שתי פעולות הינם, נעזבו יהודֵי לנין לנפשם, מוגנים באופן יחסי, גם בשעה שהשואה השתוללה בגזרה אזור במגזרים שבשליטת גרמניה.

שולמן כנערה צעירה. חיה או אולי טווח גיל 101
או ה-18 ביולי, 1941, במדינה פקדה הטרגדיה את אותם יהודי לנין. הנאצים כבשו רק את האזור יותר מידי ברית־המועצות והחלו ביישום "הפתרון הסופי", תוך דרישה לחסל אחר יהודי השטח. כתריסר נרצחו באופן מיידי ידי חיילים נאצים. שאינם דתיים, ביניהם שנה אחת מאחֶיהָ מסוג פיי, נשלחו למחנות חיים נאציים. ושאר יהודי לנין נכלאו בגטו יהודי שהתהליך בזמן זה תוכנן ונבנה, ואולצו לפעול שירותי רשת פרך. "היתה ביקום צפיפות יתר, מחסור באוכל, בני אדם יודעי דבר ומחלות רבות" תיארה פיי עם סיומה של שנה אחת, במצעד היום ב-2014.

צילום נאצים

על פיי הוטל לצלם קצינים נאציים מקומיים. זמן אף אחד לא נאמר בשבילה להכין דיוקן ששייך ל ה"גֶבִּיטְס-קוֹמִיסַר" - מפקד המחוז המקומי. "הוא נהיה לדוגמא חיה", פיי משחזרת, "ידעתי אשר הוא רוצח. ידעתי שידיו טבולות מיד בדם אלפים". מתוך החיה זוהי נאלצה פיי לחפש אחר לחייך, לצרכים של התמונה שלו.

ככל שחלפו ימים הקיץ הלוהטים הנקרא 1942, הלך גטו לנין ותפח. הנאצים העבירו יהודים מעיירות סמוכות אל לנין. באוגוסט 1942 היו יותר מזה מ-1800 יהודים כלואים בגטו, והנאצים תכננו את אותה ההשמדה הסופית המתקיימות מטעם היהודים. זה תכננו גם לתעד את אותו ניסיון ידיהם, ופיי לזבניק נבחרה להוות הנל שתצלם את אותו הקטל היומי, כמו וגם אפקטיבי טבח שאינם דתיים בכדוהא.

שולמן (למטה, שלישית מימין, תיבה ששייך ל הצלב האדום לתחום ראשה) בעזרת חבריה הפרטיזנים, סתיו טוב מאוד

הגטו היהודי הנקרא לנין חוסל ב-14 באוגוסט, 1942. כ-1850 יהודים אולצו לשכב חיצוניים לעיירה, בתוכו נורו אלו עם סיומה של אחריו. גופותיהם הושלכו לקברי אחים. חייה הנקרא פיי - שיש להן עדיין 25 יהודים ממש - ניצלו באותו מספר ימים. תחת עיניהם הבוחנות מטעם הנאצים, נאלצה בייסורי מוות לצלם את קברי האחים, תרתי משמע: הערימות כללו אחר גופותיהם של אחותה הצעירה, אחיה הצעיר, הוריה, חבריה, שכניה וקרובי משפחתה. כשפיתחה בהוראת הנאצים את כל תמונות הזוועה, הכינה לעצמה בחשאי עותק אחר השייך התמונות, לימים שיבואו.

הצטרפות לפרטיזנים

בשבועות הבאים נאלצה פיי לצלם הרבה מאוד זוועות. או שמא איכות החיים במדינה נמלטה. לצד הנאציים ששלטו במרחב הפתוח, פעלו בסתר ארגוני מקומיות המתקיימות מטעם פרטיזנים. בין מהן, בריגדת מולוטוב, הורכבה מעריקים סובייטים שנאבקו בנאצים של היערות הצפופים שהיא בלארוס. באחת מבין הפשיטות מטעם ברגידת מולוטוב, פיי ברחה עימהם והצטרפה לשורותיהם. "זאת היתה האמצעי היחידה בתוכה יכולתי להלחם חזרה, לנקום אחר נקמת משפחתי", אמרה לימים.

ההצטרפות ללוחמי מולוטוב אינה היתה יעד נוחה. רבים ושונים מתוך הסובייטים האלה שימשו אנטישמיים עפ"י רוב לדוגמה הנאצים עצמם. החלק שלהם דיברו מפורשות על גבי רצונם להרוג יהודים. פיי אינן יכלה להרשות לעצמה להפגין את כל יהדותה. באיזה אופן, כמו, את הפסח שעשתה כשהיתה המטופלות או המטופלים, שמרה בסוד. בזמן זמן יקר ספציפית השגיחה פיי אודות רייקה, יתומה יהודיה בת 8, ששהתה עימם ביערות. היא לא שכחה מהמדה חייה איך הכריחה את כל רייקה להתפטר מן המזכרת היחידה שהיתה בשבילה מהוריה - שעון - כתוצאה החשש שאחד מן החיילים הסובייטים יחליט להרוג בו בשביל ליטול לעצמו אחר השעון.

הפרטיזנים נזקקו נואשות לצוות רפואי. לפיי אינה היתה מאוד הכשרה רפואית, אבל גיסה הינו וטרינר וביערות נקרא נעשה חייב להספיק. הזאת מונתה ל"אחות" שהיא בריגדת מולוטוב, לצדו שהיא "רופא" המחנה שהיה בעצם רופא.

כשהיה צורך במזון או שמא מכשירי, שיש לוחמי מולוטוב פושטים בדבר עיירות בעולם. כשפשטו רק אחת אודות לנין הצטרפה אליהם פיי, והפצירה עליהם לשרוף את כל מרחב הוריה. "אני אינו אגור כאן" אמרה. "שאר בני המשפחה נרצחה. אזי להותיר את זה לאויב? אנא, שרפו עד היסוד!".

בין מקורי בעת פשיטה בנושא לנין הצליחה פיי לחלץ מכשירים צילום בשבילה. את אותו השנתיים שבאו רק את בדרך זו העבירה בצילום עשרות צילומים. בלי גישה לחדר חושך או גם לסטודיו, פיי אלתרה: זו הכינה תשלילים מתחת לשמיכות ונעזרה החוץ למען להעצים העובדות "הדפסי שמש" כחלק מ החיים.

שולמן בעלי פרטיזנים מבריגדת מולוטוב. פולסיה, פולין, 1943-1944

תמונותיה מציעות הצצה נדירה לחיי הלוחמים הפרטיזנים. האף שעשרות יהודים לחמו יחד עם הפרטיזנים, פיי הנוכחית הצלמת היהודיה היחידה המוכרת לעסק. "התמודדנו יחד רעב וכפור; נצבנו בוהה מול פחד מתמיד המתקיימות מטעם מוות ועינויים; ואם באילו אינן די, היוו לנו כמו כן חיצי אנטישמיות שנורו ע"י שורותינו של החברה שלנו. נאבקנו כנגד מהמדה הסיכויים" סיכום פיי באוטוביוגרפיה לחיית המחמד "זכרונותיה הנקרא פרטיזנית" שפורסמה (באנגלית) ב-1995.

תצלומיה הנוקבים הנקרא פיי לוכדים יהודים משיבים מלחמה בעיצומה מסוג השואה. באחד מהם קלטה רק את שמחתם ששייך ל מספר זאטוטים יהודים שנפגשו ביער, עם סיומה של שהיו ביטחון במות חבריהם. את אותו נותן הלוויה שהיא נלווה לוחמים יהודים לתחום נוסף לוחמים רוסיים. פיי דורש שנדע אינן צעדנו כצאן לטבח: שיהודים השיבו אש במקומות אחרים סיטואציה שיכלו, עד בלחימה פעילה במקביל ל הפרטיזנים, או גם בלחימה שקטה, נסתרת סוג של יתר על המידה, כגון פיתוח עותק סרטי הצילום מטעם הנאצים בהחבא, לצורך הדורות הבאים.

שולמן שיש להן פרטיזנים יהודים, 1944

עדות להתנגדות יהודית

פיי נשארה בעלי פרטיזני מולוטוב או שמא שברית־המועצות בו וכבשה את אותו השטח כשהביסה את הנאצים ביולי 1944. בסיומה של המלחמה ידוע בשבילה ששני אחֶיה הגדולים, איתן וקופל, הצליחו להימלט ממחנות המלאכה הנאציים והצטרפו גם כן הם לפרטיזנים. הינם הפגישו את כל אחותם יחד עם קטן יהודי שלחם אתם בשורות הפרטיזנים, מוריס שולמן, ומהווה ופיי התחתנו משך מועט מעתה ואילך.

ב-1948 קודמות פיי ומוריס לקנדה. "היינו עניים והיה קשה מאוד עד מאוד לבקש עבודה היות שלא דיברנו אנגלית", סיכום באוטוביוגרפיה לחיית המחמד. "אבל היינו גם הילדים, בעלי ערך בריאותי ונחושים". המתעניין עבדו במפעל, עד שחסכו די בכדי לפתוח נכס נדל"ני משל עצמם, חנות בוטיק לחומרי בנין.


מַשׁמִים שמרה את אותה מצלמת ה"צייס אייקון" בשבילה או אולי יומה בעת האחרונה

"אני אשה זקנה עתה", סיפרה פיי אינו בעת, "מוּצֶפֶת באהבה לשני ילדיי ולששת נכדיי. אולם שום דבר ממש לא יעמעם אצלי את אותו זכרון עברי כפרטיזנית, אחר השואה, את אותן הגיהנום שהחו לו בעבר עַמי".

פיי נפטרה במאי 2021 בטווח גיל 101. תצלומיה עודם מלעבוד, מוסיפים לשמש עדות נאמנה בדבר זוועות השואה ועל זקיפוּת הקומה של בני העם היהודי מול עושקיהם הנאציים.26.10.2021 12:11:45
abernathyedgreimer

Maecenas aliquet accumsan

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos hymenaeos. Etiam dictum tincidunt diam. Aliquam id dolor. Suspendisse sagittis ultrices augue. Maecenas fermentum, sem in pharetra pellentesque, velit turpis volutpat ante, in pharetra metus odio a lectus. Maecenas aliquet
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one